Skip to main content

Vähem muret - Rohkem tulemusi

Reaalajamajanduse mõju

Reaalajamajandus on kui digitaalne ökosüsteem, mis lihtsustab ja tõhustab äriprotsesse, et võimaldada ettevõtetel keskenduda oma põhitegevusele ning säästa ressursse haldusja tugitegevustelt.

Reaalajamajanduse visioon ja tööplaan

Reaalajamajanduse põhieesmärgi saavutamiseks on seatud kolm valdkondade ülest tegevussuunda: luua tehnilisi võimalusi, reguleerida ja toetada era- ja avalikku sektorit RTE lahenduste kasutusele võtmisel, jätkata aktiivset piiriülest koostööd.

RTE

Uudised

Tõstame metsainfo operatiivsust! Uus projekt aitab varasemast tõhusamalt metsamajanduslikku infot jagada

Keskkonnaagentuuris kohtus metsa reaalajamajanduse projekti juhtrühm eesmärgiga leida lahendus, kuidas kiiremini ja efektiivsemalt meie metsades toimuvast ülevaadet saada ning seda infot nii otsustajate kui avalikkusega jagada. Siin tulevad appi reaalajamajandus avaneb uues vahekaardis ja andmepõhine aruandlus. Katsetamisel on ka uuenduslikud kaugseire ja masinõppe võimalused.

Blogi

Loe edasi